NIEUWE ANTENNE Molenbeek Weststation

ACCOLAGE_Toolkit_1-11.png
Molenbeek Weststation FB.png
Lees ook
blok geel visual.png

Groot nieuws: Accolage breidt uit! Ons burenhelpnetwerk krijgt er een nieuwe antenne bij in Molenbeek. Accolage is sinds begin 2019 actief in Molenbeek in de Karreveld buurt, met recent nog de opstart van het project Connection Karreveld, een lokaal samenwerkingsproject om burenhulp, mantelzorg, de formele hulp en zorg en digitale oplossingen samen te brengen. Daar komt nu ook de buurt Molenbeek Weststation bij. Accolage telt zo in totaal 10 actieve antennes. De nieuwe antenne is een mooie kans om onze lokale aanwezigheid in Molenbeek verder uit te breiden en nieuwe buurtbewoners te engageren om deel uit te maken van een actief burenhulpnetwerk, in samenwerking met de aanwezige lokale partners.

Lokale Gezondheids – en welzijnscontracten (LGWC’s)

De opstart van de antenne Molenbeek Weststation kadert binnen de Lokale Gezondheids- en Welzijnscontracten (LGWC’s) van het OCMW van Molenbeek en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Die LGWC’s richten zich op het ontwikkelen van een geïntegreerde aanpak die verschillende gezondheids- en welzijnsdiensten verenigt en rekening houdt met de noden en de realiteit van de buurt(bewoners). Een intersectorale werkwijze staat daarbij centraal. Elk contract wordt gestuurd door een divers bestuur met vertegenwoordigers vanuit de gemeente, de GGC, het verenigingsleven en de buurtbewoners zelf.

De LGWC’s gaan van start in 9 prioritaire gebieden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Weststation buurt in Molenbeek is daar één van. Het LGWC voor het Weststation gebied focust zich naast huisvesting ook op toegang tot preventie en zorg, op welzijn en buurtleven en het creëren van een transversale aanpak (meedraaien in een netwerk; burgerparticipatie etc). Accolage zal vooral in die laatste domeinen een belangrijke rol spelen. Net als in onze andere antennes, hopen we hier een actief en solidair netwerk uit te bouwen waar buurtbewoners elkaar helpen en snel ondersteuning vinden voor hun hulpvragen.

Opstart antenne Weststation

Antennebegeleidster Mina – verantwoordelijke voor de Karreveld antenne – legt nu ook de fundamenten voor het nieuwe burenhulpnetwerk, in samenwerking met het OCMW en andere lokale partners. De eerste gesprekken met het initiatief MolenWest, een creatieve open ruimte voor buurtintiatieven achter het Weststation, waren alvast een succes. 
 

Meer info over de permanenties volgt binnenkort.
 

Voor meer informatie over de nieuwe antenne > contacteer Mina Bouhajra via mina.bouhajra@accolage.be

COCOM_3-coul_FR-NL.jpg
CPAS_Molenbeek - 72dpi.jpg